"Ebanjelizatzea Jainkoaren Erresuma munduan presente egitea da"

(Francisco Aita Santua)

EBANJELIZATU

Fedearen hazkundea

Prestakuntza

Misioan