"Bai eder dela, bai gozo, senideak elkarturik bizitzea!"

(133. Salmoa, 1)

ABANDO-ALBIA PASTORAL BARRUTIA

Zer da pastoral barrutia?

Pastoral barrutia batek toki bereko parrokia ezberdinak, komunitate erlijiosoak, sekularren elkarteak, mugimendu laikoak, ikastetxe erlijiosoak eta kristau elkarteak biltzen ditu, Ebanjelioa iragartzeko daukagun misioa indar eta ausardia handiagoz bultzatu eta batzeko asmoz.

Eta, zehazki, zertan datza Abando-Albiako kristauok osatzen dugun Pastoral Barrutia?

Abando-Albia sektoreko fededun taldeok Pastoral Barruti bat osatzeko aukeraz hausnartu dugu. 13 urte baino gehiago sektore bakar gisa lanean aritutako esperientzia dela eta, Abando-Albia Pastoral Barrutia osatzen erabaki dugu, lehen esan dugun moduan ulertuta. 2003ko abenduaren 13an eta 14an deitutako batzarrean hartu zen erabaki hori.

Beraz, Corpus Christi, San Fernando, Xabierko San Frantzisko, San Jose eta San Bizente Martiriaren parrokiak, Jesuiten Egoitza, Eskolapioak, ikastetxeak, komunitateak, mugimenduak eta erlijio-elkarteak biltzen ditu.

Pastoral Barruti berri honek parrokia bakar baten modura lan egingo du, inongo parrokia eta eliz errealitatek bere nortasuna galdu gabe.

Horretarako, Pastoral Barrutia honen zerbitzura dagoen Ministerio Taldea behar dugu.

Pastoral Barrutia honek Ministerio Taldea sortu beharko du. Pastoral Barrutiaren ardura abade, sekular, erlijioso eta erlijiosoez osatutako ministerio talde baten erantzukizuna da. Pastoraltza jardueren gotzainak arduratzen duen kristau taldea da, Pastoral Barrutiak Elizaren oinarrizko jarduerak burutu ahal izan ditzan: ebanjelioa iragartzea, sakramentuak ospatzea, behartsuei zerbitzatzea eta komunitatea eraikitzea Bilboko gune zehatz honetara egokitzeko. Ministerio-talde hori 2004ko bigarren hiruhilekoan diseinatzen saiatuko da.

Eta Pastoral Kontseilu bakarra ere, animatzeko.

Pastoral Barrutirako Pastoral Kontseilua bakarra egon behar da. Apaiz taldea, ikastetxe, elkarte laiko, erlijio-komunitate, katekesiaren, gazteriaren, karitatezko ekintzaren, ekonomiaren, liturgiaren eta goranzko adinaren ordezkari bat, Pastoral Barrutian beren ardura betetzen duen pertsonak ordezkatuta egongo diren Kontseilua. Kontseilu hori urteko lehen hiruhilekoan eratuko da.

Pastoral Barrutiaren lehenengo asanbladan hartutako konpromisoak.

Lehenengo Batzar horretan lehentasunezko bi erronkak aukeratu ziren:

  1. 25 eta 50 urte bitarteko adin-tarteari arreta ematea, belaunaldi horrek agintzen baitu gure gizartean, eta ez baitago gure komunitateetan. Ezkontzaren edo bataioaren sakramentua eskatzera hurbiltzen diren bikoteak haien seme-alabentzat, katekesiko haurren gurasoentzat, ikastetxeetako ikasleentzat, etab.
  2. Garai berri batean Jesusenganako fedea bizitzen eta oinarritzen lagunduko duten prestakuntza-prozesuak bultzatzea, eta Pastoral Barrutiaren ekintzak burutzeko beharrezkoak diren pastoraltzako agenteak prestatzea.

Eliza aldatu egiten da gu aldatzen garenean, bihurtu egiten da gu bihurtzen garenean. Hau da gure misioa gaur Izpirituaren laguntzarekin. Zeregin iradokitzailea da.