Gabonak parrokian

Navidad en la parroquia

Gabonak oso garai biziak izan dira gure parrokian; jarduerak, elizkizunak, etab. Aurten, beste modu batera bada ere, egun hauek komunitatean ospatu ahal izan ditugu. Horregatik eskerrak ematen dizkiogu Jainkoari.

Horien guztien artean, honako hauek azpimarra ditzakegu:

Azkenik, parrokiaren elizkizunen argazki batzuk erakusten dizkizuegu.